Preinkaskie groby z nożami tumi

Na niezwykłe cmentarzysko kultury Sican z XI w. n.e. natrafili archeolodzy w północnym Peru. Zdaniem odkrywców w 22 grobach pochowano głównie członków elity społeczności Sican.


Archeologów najbardziej ucieszyło 10 złożonych w grobach ceremonialnych noży tumi, których jeszcze nigdy nie znaleźli in situ, czyli w oryginalnym kontekście archeologicznym. Pozwolą one poznać kulturowe znaczenie tych przedmiotów. Dotychczas naukowcy mogli badać tylko egzemplarze odebrane rabusiom. Niestety brak kontekstu archeologicznego powodował, że wartość naukowa odebranych rabusiom tumi nie była zbyt duża. Naukowcy podejrzewali jedynie, że służyły do rytualnych mordów.

Oprócz tumi w grobach znajdowały się oczywiście szkielety zmarłych i dary grobowe: ceramiczne figurki, naczynia, maski i napierśniki.

Kultur Sican kwitła w Peru od około 750 do 1375 roku n.e.

Na podstawie International Herald Tribune/AP. Na zdjęciu: przepięknie zdobiony nóż tumi z muzeum w Berlinie. Fotografię jednego z właśnie znalezionych noży dało BBC.

Tags: , ,