Rzymska wioska w Bonn

Robotnicy budujący centrum konferencyjne ONZ w dawnej stolicy RFN Bonn natknęli się kilka tygodni temu na głębokości 3 metrów na pozostałości rzymskiej osady (vicus). Budowę przerwano, a do pracy wzięli się archeolodzy.

Dotychczasowe wykopaliska pozwoliły ustalić, że w osadzie mieszkało około dwa tysiące ludzi. Cieszyli się oni takimi osiągnięciami rzymskiej cywilizacji jak wybrukowana droga czy łaźnia z systemem grzewczym (hypokaustum). W osadzie była też świątynia. Nie brakuje oczywiście zwyczajowych znalezisk na takich stanowiskach – kubków, dzbanów, talerzy, fragmentów ceramiki, szpilek do włosów czy kości.

Na podstawie Deutsche Welle. Dali kilka zdjęć.

Tags: ,