Antyczny teatr odkryty w centrum Sofii

To najbardziej sensacyjne znalezisko sezonu – powiedział bułgarskiej agencji informacyjnej archeolog Borisław Borisławow.

Na resztki teatru zbudowanego na początku II w n.e., podczas panowania cesarza rzymskiego Karakalli, bułgarscy archeolodzy natrafili podczas prac w amfiteatrze w centrum Sofii. Zdaniem odkrywcy, Zarina Weliczkowa, odnalezienie pozostałości teatru pod amfiteatrem jest zdarzeniem bezprecedensowym.

Sofijski amfiteatr jest największą taką budowlą na Bałkanach. Powstał pod koniec III w. n.e., podczas panowania cesarza Dioklecjana. Jego arena ma 60,5 metra szerokości – zaledwie 10 metrów mniej niż w rzymskim Kolosseum. Archeolodzy odkryli go w 2005 r.

Na podstawie Sofia Echo.

Rzymskie miasto zwane Colonia Ulpia powstało na miejscu dzisiejszej Sofii w I w. n.e. Wcześniej istniała tam tracka osada.