Najstarsze trackie miasto

– Odkryliśmy najstarsze trackie miasto z dużą rezydencją królewską – poinformował bułgarski archeolog Kostadin Kissiow. Pozostałości miasta znajdują się w okręgu Karłowo w centralnej Bułgarii. Archeolodzy natrafili na nie rok temu, ale dopiero tegoroczne odkrycia uświadomiły im wagę miejsca.

Zdaniem Kissiowa miasto pochodzi co najmniej z V w. p.n.e. i zajmuje powierzchnię 2,5 ha. Królewska rezydencja była znacznych rozmiarów, a jej dach pokrywały dachówki. To pierwszy odkopany tracki budynek z takim dachem.

Archeolodzy na razie nie przebadali rezydencji. Znaleźli za to grecką ceramikę – dowód na rozległe kontakty mieszkającego w niej władcy.

Na podstawie Standart News.

Trakowie w starożytności zamieszkiwali mniej więcej terytorium dzisiejszej Bułgarii. Grecy uznawali ich za prymitywnych barbarzyńców, ale liczne znaleziska (głównie bogato wyposażone grobowce), wskazują, że byli bardziej cywilizowani, niż to sugerują greckie relacje.

Trakowie, jak wiele innych ludów, zostali podbici przez Rzymian. Romanizacja oraz późniejsze najazdy Germanów i Słowian, spowodowały że całkowicie zniknęli. Najsłynniejszym Trakiem jest niechybnie Spartakus, przywódca wielkiego powstania niewolników w Italii w I w .p.n.e.